Informasjon


Nytt i Kunstforeningen

 

Vi har og opprettet en aktivitetsgruppe som vil møte opp i Odda Kunstforening sine lokaler på bestemt tid og der alle er velkommen at møte opp å vare kreative.

 

I galeriet finner du en utstilling som heiter medlemskunst, der har du som medlem mulighet at vise frem og selge kunsten din. Er du interessert i dette så tag kontakt med kunstforeningen, vi kan og hjelpe deg at ta bilde av verkene dine hvis du ønsker det.

 

 

Styret har følgende sammensetning 2020/2021:

 

Izabela Prestegård - Leder

Marianne Ljostveit - Kasserer

Ketil Løken - Sekretær

Svein Hagen - Styremedlem

Else Jensen - Styremedlem

Elin Hartveit-Ure - Styremedlem

Beata Syska - Styremedlem

 


 

Historikk

 

Behovet og interessen for en kunstforening i Odda føltes utover i 50-årene nokså sterkt hos en del personer, og den 21. Mars 1956 ble det avholdt konstituerende møte, og Odda Kunstforening var dermed en realitet. Haugesund Kunstforening var behjelpelig med råd og vink til å utforme lover og statutter, og må vel nærmest bli å betrakte som en ”fadderforening”.Odda Kunstforening har naturlig nok først og fremst vært representert ved kunstmaling. Billedvev, glassmaling og keramikk har også vært representert, men i mindre omfang.

 

Så langt det lar seg gjøre blir det avholdt utstillinger både av amatører, men også av profesjonelle kunstnere. Kunstforeningen sin årlige juleutstilling/salgsutstilling hvor medlemmene presenterer noen av sine arbeider, har etter hvert blitt en fin og populær tradisjon. Den arrangeres som regel første helgen i  advent.

 

Interessen og oppslutningen om kunstforeningen har vært skiftende opp gjennom årene. Medlemstallet har variert, det samme har også økonomien gjort. I begynnelsen av 60-årene var medlemstallet opp i 180 betalende medlemmer, og nå er vi litt over 30 og ønsker å bli flere.

 

Det har opp gjennom årene vært avholdt en rekke utstillinger bl.a. av Jørun Seljestad, Walter Aas, Ole Gabriel Dahl, Edgar Valberg, Erlend Grøstad, Rolf Nesch, Randi Hjelmestad Rostup, Arne Rødseike, Ragnhild Helle, Kari Eikaas, Tor Johan Otterholt for å nevne noen.

 

 

Bli med oss!

 

En aktiv og sterk forening er avhengig av en solid medlemsmasse. Vi er overbevist om at det finnes mange i Odda og omegn som er interessert i kunst av forskjellige slag, og som helt sikkert vil ha noe positivt å bidra med i foreningen. Enten som aktiv medlem, eller som passivstøttemedlem. Du skal vite at du alltid er velkommen i foreningen, og jo flere medlemmer dess bedre vil kunstforeningens økonomi bli. Det vil igjen kunne bidra til større bredde og aktivitet, til felles glede for medlemmene.

 

Vi har den tro at de aktiviteter som kunstforeningen er engasjert i, vil gi inspirasjon og økt kunstforståelse til foreningen sine medlemmer, men også til andre i lokalsamfunnet som måtte være kunstinteressert!

BLI MEDLEM I

ODDA KUNSTFORENING!

FYLL SKJEMA:


 

 


 Som medlem får du:

 

• Mulighet til å arbeide med din kunst,

  sammen med andre med felles

  interesse.

 

• Mulighet at vise frem og selge kunsten

  din i vårt digitale galleri medlemskunst.

 

• Gratis adgang til foreningen sine

  utstillinger. Alle medlemmer får

  invitasjon til åpning av utstillinger.

 

• Tilbud på seminarer, kurs og

  foredrag om kunst og

  kunstforståelse.

 

Medlemsavgiften er kr. 200,- per år.